Navigation path

Additional tools

A–Y

N+2, n+3

N+2 ja n+3 on seotud Euroopa Liidu struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist igal aastal eraldatavate summade puhul kohaldatavate rahastamiseeskirjadega.

Kui vahendeid ei ole konkreetseks kuupäevaks kasutatud, siis võib komisjon tulevaste eelarveeraldiste puhul rakendada kulukohustustest vabastamist. Automaatset kohustustest vabastamist rakendatakse juhul, kui vahendeid ei ole kasutatud või maksenõudeid ei ole esitatud teise aasta lõpuks (n+2). Uute liikmesriikide ning Kreeka ja Portugali puhul on see tähtaeg kuni aastani 2010 kolm aastat (n+3).

Lisateave

N+2, n+3

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis