Navigation path

Additional tools

A til Å

N+2, n+3

N+2 og n+3 vedrører støttereglerne for den årlige tildeling af EU-midler fra strukturfondene og Samhørighedsfonden.

Hvis midlerne ikke er brugt inden fristen, kan Kommissionen "frigøre" fremtidige bevillinger. Bevillinger frigøres automatisk, hvis midlerne ikke er brugt - eller der ikke er fremsat betalingsanmodninger - ved udgangen af det andet år (n+2). Fristen er tre år (n+3) for de nye medlemslande samt Grækenland og Portugal indtil 2010.

Læs mere

N+2, n+3

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!