Navigation path

Additional tools

Od A do Z

N+2, n+3

Pojmy n+2 a n+3 se vztahují k finančním pravidlům, kterými se řídí roční příděly ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Pokud nebyly do stanoveného data finanční prostředky využity, může Komise příští rozpočtové dotace zrušit. K automatickému zrušení dochází v případě, kdy do konce druhého roku (n+2) nebyly prostředky vyčerpány, nebo nebyly předloženy žádosti o platby. Pro nové členské státy (a až do roku 2010 také pro Řecko a Portugalsko) je tento termín prodloužen na tři roky (n+3).

Další podrobnosti

N+2, n+3

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média