Navigation path

Additional tools

A till Ö

Bergsområden

En studie från 2004 som utfördes för EU-kommissionens räkning visade att det i EU, Norge och Schweiz finns tätbebyggda bergsområden som omfattar ca 1 900 000 km2 (ca 40,6 procent av EU:s totala landareal). I dessa bergsområden bor 94,3 miljoner invånare (19,1 procent av befolkningen i de länder som studien omfattade).

Studien kartlade bergsområdena genom att förfina metoder som förespråkas av FN:s miljöprograms globala skyddsövervakningscenter. Följande områden klassificeras som bergsområden:

  • Områden i de nordiska länderna med liknande eller lägre temperatur än den i Alpernas högsta delar.
  • Områden som inte är bergiga men som ingår i en bergskedja.
  • Tätbebyggda områden där 50 procent av ytan kan sägas vara bergig.
  • Däremot ingår inte isolerade bergsområden som är mindre än 5 km2.

Det ska noteras att flera länder har egna definitioner av bergsområden som de använder i sina kontakter med EU-institutionerna. Oavsett definitionen är bergsområden normalt sett områden vars klimat och topografi utgör ett hinder för den ekonomiska utvecklingen.

Läs mer

Bergsområden i Europa pdf 185 KB] English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad