Navigation path

Additional tools

od A po Z

Horské oblasti

Podľa štúdie z roku 2004, ktorá bola vyhotovená pre Európsku komisiou, sa v horských oblastiach EÚ, Nórska a Švajčiarska nachádzajú regióny, ktoré pokrývajú približne 1 900 000 km2 (približne 40,6 % celkovej pevniny). V týchto horských oblastiach žije asi 94,3 milióna ľudí (19,1 % celkovej populácie krajín, ktoré boli predmetom štúdie).

Na identifikáciu horských oblasti sa v štúdii použili v detailnejšej podobe metódy, ktoré uprednostňuje Svetové monitorovacie centrum ochrany prírody OSN. V štúdii boli za horské oblasti považované:

  • oblasti v severských krajinách, v ktorých je teplota podobná alebo nižšia ako v najvyšších oblastiach Álp
  • oblasti, ktoré nie sú horské, ale ktoré sú súčasťou horských pásiem
  • mestské konglomerácie, ktorých min. 50 % plochy je možné označiť za horskú
  • s výnimkou izolovaných horských oblastí s rozlohou menej ako 5 km2

Je potrebné zdôrazniť, že mnohé krajiny používajú v styku s inštitúciami EÚ vlastné definície horských oblastí. Bez ohľadu na kritériá ide v prípade horských oblastí o regióny, v ktorých podnebie a topografia bránia hospodárskemu rozvoju.

Viac informácií

Horské oblasti v Európe pdf 185 KB] English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá