Navigation path

Additional tools

Sanasto

Vuoristoalueet

Euroopan komission vuonna 2004 teettämästä tutkimuksesta kävi ilmi, että Euroopan unionissa, Norjassa ja Sveitsissä on noin 1 900 000 neliökilometrin verran vuoristoista taajama-aluetta, mikä vastaa noin 40,6:ta prosenttia maiden yhteenlasketusta maa-alueesta. Näillä vuoristoalueilla asuu 94,3 miljoonaa ihmistä (19,1 prosenttia tutkimukseen sisältyneiden maiden yhteenlasketusta asukasmäärästä).

Tutkimuksessa määriteltiin vuoristoalueet soveltamalla menetelmiä, jotka on alun perin kehittänyt UNEPin alainen Maailman luonnonsuojelun seurantakeskus. Vuoristoalueet määriteltiin seuraavasti:

  • Pohjoismaiden alueet, joilla lämpötila on sama tai alhaisempi kuin Alppien korkeimmilla kohdilla
  • muut kuin vuoristoalueet, jotka muodostavat osan vuoristojonosta
  • taajamat, joiden alueesta yli puolet luokitellaan vuoristoiseksi
  • vuoristoalueisiin eivät kuulu yksittäiset, alle viiden neliökilometrin suuruiset vuoristoalueet.

On huomattava, että useilla mailla on omat vuoristoalueen määritelmänsä, joita ne käyttävät toimiessaan EU:n toimielinten kanssa. Määritelmästä riippumatta vuoristoalueilla yleensä ilmasto ja pinnanmuodostus haittaavat talouskehitystä.

Lisätietoja

Euroopan vuoristoalueet pdf 185 KB] English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media