Navigation path

Additional tools

A–Y

Mägipiirkonnad

2004. aastal teostatud Euroopa Komisjoni uurimuse kohaselt hõlmavad mägipiirkondades asuvad omavalitsused Euroopa Liidus, Norras ja Šveitsis kokku 1 900 000 km2 (umbes 40,6 % maismaa-aladest). Nendes mägipiirkondades elab 94,3 miljonit inimest (19,1 % uurimuses käsitletud riikide kogurahvastikust).

Uurimuses määratleti mägipiirkonnad, täpsustades meetodeid, mille on välja töötanud UNEP-World Conservation Monitoring Centre. Mägipiirkondadeks liigitati järgmised alad:

  • need alad Põhjamaades, kus temperatuurid on sarnased või madalamad, võrreldes Alpide kõrgeimate osadega;
  • mittemägised alad mäestikes;
  • omavalitsused, mille pindalast 50 % on mägine;
  • arvesse ei võetud eraldatud mägipiirkondi, mille pindala on väiksem kui 5 km2.

Paljud riigid on loonud mägipiirkondadele oma määratluse, mida nad kasutavad suhtlemisel ELi institutsioonidega. Olenemata kasutatavatest kriteeriumitest on mägipiirkonnad tavaliselt alad, kus kliima ja topograafia pärsivad majanduse arengut.

Lisateave

Euroopa mägipiirkonnad pdf 185 KB] English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis