Navigation path

Additional tools

A til Å

Bjergområder

Kommissionen fik i 2004 lavet en undersøgelse, der viste, at ca. 1 900 000 km2 af EU, Norge og Schweiz (ca. 40,6 % af det samlede landareal) er bjergområder. I disse bjergområder bor der 94,3 millioner mennesker eller 19,1 % af den samlede befolkning i de undersøgte lande.

Undersøgelsen definerede bjergområder på grundlag af de metoder, der bruges af FN's miljøcenter (WCMC) under FN's miljøprogram (UNEP). Følgende områder blev klassificeret som bjergområder:

  • områder i de nordiske lande med temperaturer svarende til eller lavere end de højeste dele af Alperne
  • bjergløse områder, der er en del af en bjergkæde
  • byområder, hvor 50 % af arealet kan betegnes som bjergområde
  • ikke medregnet: isolerede bjergområder på under 5 km2.

Det bør bemærkes, at mange lande har deres egne definitioner af et bjergområde, som de bruger, når de har med EU-institutionerne at gøre. Uanset hvilke kriterier man bruger, er bjergområder normalt steder med et klima og en topografi, der vanskeliggør den økonomiske udvikling.

Læs mere

Bjergområder i Europa pdf 185 KB] English

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!