Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Horské oblasti

Podle studie z roku 2004, kterou si nechala Evropská komise vypracovat, pokrývají horské oblasti přibližně 1 900 000 km2 Evropské unie, Norska a Švýcarska (asi 40,6 % celkové rozlohy na pevnině). V těchto hornatých oblastech žije okolo 94,3 milionů obyvatel, což představuje 19,1 % celkové populace zemí, které byly do studie zahrnuty.

Tyto oblasti byly stanoveny zdokonalením metod, jichž používá program OSN pro životní prostředí (UNEP) a světové monitorovací centrum ochrany přírody (WCMC). Mezi horské oblasti byly zařazeny:

  • oblasti v severských zemích s teplotou podobnou teplotě v nejvyšších oblastech Alp nebo s teplotou nižší
  • nehorské oblasti, které jsou součástí horských pásem,
  • a města a obce, které se nacházejí v oblastech, jež lze z 50 % charakterizovat jako horské.
  • Nepatří sem izolované horské oblasti, jejichž rozloha je menší než 5 km2.

Mnoho zemí však při jednání s institucemi EU používá vlastní definici toho, co lze považovat za horské oblasti. Ať už jsou kritéria jakákoli, horské oblasti jsou obvykle místa, jejichž podnebí a topografie brzdí jejich ekonomický rozvoj.

Další podrobnosti

Horské oblasti v Evropě pdf 185 KB] English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média