Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Spremljanje

Sredstva EU iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada je treba porabiti učinkovito in v skladu s predpisanim namenom. Zato predpisi EU določajo obsežne postopke ocenjevanja in spremljanja, s katerimi se preverja, ali operativni programi za strukturno in kohezijsko financiranje delujejo pravilno in dosegajo rezultate, ki jih je mogoče oceniti z dogovorjenimi merili.

Evropska komisija je vzpostavila sistem spremljanja, ki uporablja stroge mehanizme potrjevanja, nadzora in popravkov. Države članice morajo opravljati preverjanja in revizije sofinanciranih projektov, Evropska komisija pa tudi sama izvaja preglede na kraju samem.

Predpisi o finančnem upravljanju v zvezi s strukturnimi skladi določajo, da morajo države članice za nadzor izvajanja operativnega programa imenovati organ za potrjevanje, revizijski organ in nadzorni odbor.

Vas zanima več?

Spremljanje

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji