Navigation path

Additional tools

A til Å

Overvågning

EU-støtte fra strukturfondene og Samhørighedsfonden skal bruges effektivt og i tråd med formålet. Man har derfor udviklet omfattende evaluerings- og overvågningsprocedurer gennem EU-lovgivningen for at sikre, at de operationelle programmer, der får støtte via strukturfondene og Samhørighedsfonden, bruges rigtigt og giver resultater, der kan kontrolleres i forhold til de gældende kriterier.

Kommissionen har indført et overvågningssystem med strenge attesterings-, kontrol- og korrektionsregler. Medlemslandene skal kontrollere og revidere projekter, der får støtte, og Kommissionen kan foretage inspektioner på stedet.

Ifølge reglerne om økonomisk forvaltning af strukturfondene skal medlemslandene lade en attesteringsmyndighed, en revisionsmyndighed og et overvågningsudvalg evaluere gennemførelsen af de operationelle programmer.

Læs mere

Overvågning

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!