Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Monitorování

Prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti musí být čerpány efektivně a pouze za tím účelem, který jim byl určen. Proto byly prostřednictvím právních předpisů EU stanoveny četné postupy hodnocení a monitorování. Ty mají za úkol sledovat, zda operační programy, jež využívají finanční prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, řádně fungují a přinášejí výsledky, které lze podle dohodnutých kritérií kontrolovat.

Komise vytvořila monitorovací systém, který používá přísné mechanismy ověřování, kontroly a oprav. Kontroly a audit projektů, které získávají prostředky z EU, provádějí přímo členské státy. Komise však může provádět kontroly na místě.

Podle pravidel finančního řízení strukturálních fondů mají hodnocení operačních programů členské státy provádět prostřednictvím certifikačního orgánu, auditního orgánu a monitorovacího výboru.

Další podrobnosti

Monitorování

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média