Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Nadzorni odbor

Vsaka država članica mora imenovati nadzorni odbor, ki skrbi za ustrezno izvajanje operativnih programov (uporabnikov strukturnih in kohezijskih sredstev). Odboru predseduje posamezna država članica (oziroma organ upravljanja), njegovi člani so regionalni, gospodarski in socialni partnerji.

Naloge nadzornega odbora so:

  • ocenjevanje učinkovitosti in kakovosti operativnih programov;
  • potrjevanje meril za financiranje iz vsakega operativnega programa;
  • redni pregledi operativnih programov in njihovega napredka pri doseganju določenih ciljev;
  • analiza rezultatov izvedbe in preverjanje, ali so bili cilji doseženi;
  • po potrebi priprava predlogov za spremembo operativnih programov, vključno s spremembo finančnega upravljanja.

Vas zanima več?

Nadzorni odbor

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji