Navigation path

Additional tools

od A po Z

Monitorovací výbor

Členské štáty musia menovať monitorovacie výbory, ktoré kontrolujú riadnu implementáciu operačných programov využívajúcich financovanie zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Monitorovaciemu výboru, ktorý pozostáva z regionálnych, hospodárskych a sociálnych partnerov, predsedá zástupca členského štátu alebo riadiaceho orgánu.

Medzi úlohy monitorovacieho výberu patrí:

  • hodnotenie efektivity a kvality operačných programov
  • schválenie kritérií financovania pre každý operačný program
  • vykonávanie pravidelných preskúmaní operačných programov a ich pokroku v dosahovaní konkrétnych cieľov
  • preskúmanie výsledkov implementácie s cieľom vyhodnotiť, či tieto ciele boli dosiahnuté
  • v prípade potreby navrhnutie revízie operačných programov vrátane zmien v ich finančnom hospodárení

Viac informácií

Monitorovací výbor

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá