Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Comitetul de monitorizare

Statele membre trebuie să numească un comitet de monitorizare pentru a verifica dacă programele operaţionale care beneficiază de finanţare din fondurile structurale şi din Fondul de coeziune sunt puse în aplicare în mod corespunzător. Aceste comitete sunt prezidate de statul membru respectiv (sau de autoritatea de gestionare) şi includ parteneri regionali, economici şi sociali.

Comitetul de monitorizare:

  • evaluează eficienţa şi calitatea programelor operaţionale
  • aprobă criteriile de finanţare pentru fiecare program operaţional
  • efectuează revizuiri periodice ale programelor operaţionale şi evaluează progresele înregistrate în realizarea obiectivelor respective
  • analizează rezultatele implementării pentru a evalua dacă au fost îndeplinite aceste obiective
  • dacă este necesar, propune revizuirea programelor operaţionale, inclusiv modificări legate de gestionarea lor financiară.

Mai multe detalii

Comitetul de monitorizare

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale