Navigation path

Additional tools

A sa Ż

Kumitat ta' sorveljanza

L-Istati Membri jridu jaħtru kumitati ta' sorveljanza biex jaraw li l-Programmi ta' Ħidma (OPs) li jużaw il-finanzjament Strutturali u ta' Koeżjoni jkunu qed jiġu implimentati kif suppost. Dawn il-kumitati jitmexxew mill-Istat Membru relevanti (jew awtorità ta' ġestjoni) u jkunu magħmula minn imsieħba reġjonali, ekonomiċi u soċjali.

Il-ħidmiet ewlenin ta' kumitat ta' sorveljanza jinkludu li:

  • jevalwaw l-effettività u l-kwalità tal-OPs
  • japprovaw il-kriterji għall-finanzjament skont kull OP
  • jagħmlu evalwazzjonijiet perjodiċi tal-OPs u l-progress tagħhom lejn għanijiet speċifiċi
  • jeżaminaw ir-riżultati ta' implimentazzjoni biex jevalwaw jekk dawk l-għanijiet intlaħqux
  • fejn ikun hemm bżonn, jipproponu reviżjonijiet tal-OPs, inklużi tibdiliet relatati mal-ġestjoni finanzjarja tagħhom

Għal aktar dettalji

Kumitat ta' sorveljanza

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a