Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Priežiūros komitetas

Valstybės narės turi paskirti priežiūros komitetus, tikrinančius, kad struktūrinių ir Sanglaudos fondų lėšomis finansuojamos veiklos programos būtų tinkamai įgyvendinamos. Šiems komitetams pirmininkauja atitinkama valstybė narė (arba vadovaujanti institucija), į jų sudėtį įeina regioniniai, ekonominiai ir socialiniai partneriai.

Pagrindinės priežiūros komitetų užduotys:

  • vertinti veiklos programų veiksmingumą ir kokybę;
  • tvirtinti finansavimo pagal kiekvieną veiklos programą kriterijus;
  • rengti periodines veiklos programų ir pažangos siekiant konkrečių tikslų apžvalgas;
  • analizuoti įgyvendinimo rezultatus ir įvertinti, ar tie tikslai buvo pasiekti;
  • jei reikia, siūlyti veiklos programų pataisas, įskaitant su jų finansiniu valdymu susijusius pakeitimus.

Išsamiau

Priežiūros komitetas

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos