Navigation path

Additional tools

Sanasto

Seurantakomitea

Jäsenvaltioiden on nimettävä seurantakomiteat, joiden tehtävänä on varmistaa, että rakenne- ja koheesiovaroja saavat toimenpideohjelmat toteutetaan asianmukaisesti. Komitean puheenjohtajana toimii kyseessä oleva jäsenvaltio (tai hallintoviranomainen). Komiteat koostuvat alueellisten talous- ja yhteiskuntaelämän osapuolten edustajista.

Seurantakomitean keskeiset tehtävät ovat seuraavat:

  • toimenpideohjelmien tehokkuuden ja laadun arviointi
  • rahoitusta koskevien arviointikriteerien hyväksyntä kullekin toimenpideohjelmalle
  • määräaikaisarviointien laatiminen toimenpideohjelmista ja niiden tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneesta edistyksestä
  • toteutuksesta saatujen tulosten arviointi ja vertailu tavoitteisiin
  • tarvittaessa muutosten ehdottaminen toimenpideohjelmiin ja niiden varainhoitoon.

Lisätietoja

Seurantakomitea

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media