Navigation path

Additional tools

A til Å

Overvågningsudvalg

Medlemslandene skal nedsætte overvågningsudvalg, som kontrollerer, at de operationelle programmer, der får støtte fra strukturfondene og Samhørighedsfonden, gennemføres korrekt. Udvalgene består af regionale samarbejdspartnere, arbejdsmarkedets parter og økonomiske interesseorganisationer og har medlemslandets (eller forvaltningsmyndighedens) repræsentant som formand.

Overvågningsudvalget skal bl.a.:

  • forvisse sig om effektiviteten og kvaliteten af de operationelle programmer
  • godkende finansieringskriterierne for hvert operationelt program
  • med jævne mellemrum vurdere de operationelle programmer, og hvor langt man er nået i forhold til de opstillede mål
  • gennemgå resultaterne af gennemførelsen for at fastslå, om målene er nået
  • om nødvendigt foreslå revision af de operationelle programmer, herunder også ændringer i den økonomiske forvaltning.

Læs mere

Overvågningsudvalg

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!