Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Monitorovací výbor

Monitorovací výbory jsou jmenovány členskými státy a kontrolují řádné provádění operačních programů (OP), které využívají finanční prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Předsedá jim příslušný členský stát (či řídící orgán) a zahrnují regionální, ekonomické a sociální partnery.

Mezi hlavní úkoly monitorovacího výboru patří:

  • hodnocení efektivnosti a kvality OP
  • schvalování kritérií pro financování v rámci každého OP
  • provádění pravidelných hodnocení OP a jejich pokroku v plnění konkrétních cílů
  • kontroly výsledků provádění, jimiž se zjišťuje, zda bylo těchto cílů dosaženo
  • návrh změn OP (v případě potřeby), včetně změn, které se týkají finančního řízení

Další podrobnosti

Monitorovací výbor

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média