Navigation path

Additional tools

A till Ö

Förvaltningsmyndighet

Inom EU:s sammanhållningspolitik för 2007-2013 ansvarar förvaltningsmyndigheterna för att de operativa programmen förvaltas och genomförs effektivt.

En förvaltningsmyndighet kan vara ett nationellt ministerium, en regional eller lokal myndighet eller något annat offentligt eller privat organ som ett medlemsland har utsett och godkänt. Förvaltningsmyndigheterna ska utföra sitt arbete enligt principerna om sund ekonomisk förvaltning.

Förvaltningsmyndigheten ska senast den 30 juni varje år skicka en rapport om det operativa programmet till EU-kommissionen. De ska lämna en slutrapport senast den 31 mars 2017.

Förvaltningsmyndigheterna ska också:

  • Se till att den EU-finansierade verksamheten uppfyller kriterierna för det operativa programmet.
  • Kontrollera att medfinansierade varor och tjänster levereras effektivt enligt EU:s och landets regler.
  • Föra och arkivera räkenskaper och se till att det finns en noggrann verifieringskedja.
  • Se till att det operativa programmet utvärderas ordentligt.

Läs mer

Förvaltningsmyndighet

EU regionalpolitik: Håll dig informerad