Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Organ upravljanja

V okviru kohezijske politike EU za obdobje 2007-2013 je organ upravljanja pristojen za učinkovito vodenje in izvajanje posameznega operativnega programa.

Organ upravljanja je lahko ministrstvo, regionalni organ, lokalni svet ali drug javni oziroma zasebni organ, ki ga imenuje in potrdi država članica. Organi upravljanja morajo svoje delo opravljati v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja.

Organi morajo Evropski komisiji za vsak operativni program do 30. junija tekočega leta predložiti letno poročilo o izvajanju. Končno poročilo morajo oddati najpozneje 31. marca 2017.

Druge naloge organa upravljanja so:

  • zagotavljanje, da financirane dejavnosti izpolnjujejo pogoje operativnega programa;
  • zagotavljanje, da se sofinancirani projekti in storitve izvajajo učinkovito ter v skladu z evropskimi in nacionalnimi predpisi;
  • vodenje in shranjevanje računov ter zagotavljanje ustrezne revizijske sledi;
  • zagotavljanje primernega vrednotenja dosežkov operativnega programa.

Vas zanima več?

Organ upravljanja

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji