Navigation path

Additional tools

od A po Z

Riadiaci orgán

Riadiaci orgán je v rámci politiky súdržnosti 2007 - 2013 zodpovedný za efektívne riadenie a implementáciu daného operačného programu.

Riadiacim orgánom môže byť ministerstvo, regionálny orgán, mestská rada alebo iný súkromný alebo verejný orgán, ktorý členský štát menoval a schválil. Od riadiacich orgánov sa očakáva, že svoju prácu budú vykonávať v súlade s princípmi riadneho finančného hospodárenia.

Riadiaci orgán musí Komisii každoročne do 30. júna predložiť ročnú implementačnú správu pre každý operačný program. Záverečná správa musí byť zaslaná do 31. marca 2017.

Medzi ďalšie úlohy riadiaceho orgánu patria:

  • zaistenie súladu financovaných aktivít s kritériami operačného programu
  • kontrola toho, že spolufinancované produkty a služby sú efektívne realizované v súlade s predpismi EÚ a členských štátov
  • vedenie a uchovávanie účtovníctva a zabezpečovanie rigoróznej kontroly
  • zaistenie riadneho hodnotenia výsledkov operačného programu

Viac informácií

Riadiaci orgán

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá