Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Autoritatea de gestionare

În cadrul politicii de coeziune a UE pentru perioada 2007-2013, autorităţile de gestionare sunt responsabile cu gestionarea eficientă şi punerea în aplicare a unui program operaţional.

Autoritatea de gestionare poate fi un minister naţional, o autoritate regională, un consiliu local sau un alt organism public sau privat numit şi aprobat de un stat membru. Autorităţile de gestionare trebuie să-şi desfăşoarea activitatea respectând principiile de bună gestionare financiară.

În fiecare an, până la data de 30 iunie, autorităţile de gestionare trebuie să transmită Comisiei, pentru fiecare program operaţional, un raport anual privind punerea în aplicare a acestuia. Raportul final trebuie trimis până cel târziu la 31 martie 2017.

Autorităţile de gestionare:

  • se asigură că activităţile selecţionate pentru finanţare corespund criteriilor înscrise în programul operaţional
  • verifică dacă produsele şi serviciile cofinanţate sunt furnizate în mod eficient, conform normelor comunitare şi naţionale
  • ţin evidenţa contabilă şi se asigură de existenţa unei piste de audit riguroase
  • se asigură că eficienţa programului operaţional este evaluată corespunzător.

Mai multe detalii

Autoritatea de gestionare

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale