Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Beheersautoriteit

In het cohesiebeleid van de EU voor 2007-2013 is een beheersautoriteit verantwoordelijk voor efficiënt beheer en uitvoering van een operationeel programma.

Een beheersautoriteit kan een nationaal ministerie zijn, een regionale instantie, een plaatselijk orgaan of een andere openbare of particuliere instantie die door een EU-land is geselecteerd en goedgekeurd. Beheersautoriteiten moeten zich bij de uitvoering van hun taken aan de beginselen van goed financieel beheer houden.

Voor elk operationeel programma moet de Commissie jaarlijks uiterlijk op 30 juni van de beheersautoriteit een jaarlijks uitvoeringsverslag ontvangen. Tegen 31 maart 2017 moet een eindverslag worden ingediend.

Andere taken van de beheersautoriteiten zijn:

  • nagaan of de gefinancierde activiteiten aan de criteria van het operationeel programma beantwoorden
  • controleren of medegefinancierde diensten en producten efficiënt en overeenkomstig de Europese en nationale voorschriften worden geleverd
  • de nodige informatie bijhouden en erop toezien dat er een gedetailleerd controlespoor bestaat
  • zorgen dat de resultaten van een operationeel programma naar behoren geëvalueerd worden

Meer details

Beheersautoriteit

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte