Navigation path

Additional tools

Sanasto

Hallintoviranomainen

EU:n kauden 2007-2013 koheesiopolitiikan mukaan hallintoviranomainen on vastuussa toimenpideohjelman tehokkaasta hallinnoinnista ja toteuttamisesta.

Hallintoviranomainen voi olla kansallinen ministeriö, alueviranomainen, paikallinen valtuusto tai muu julkinen tai yksityinen elin, jonka jäsenvaltio on nimennyt ja hyväksynyt. Hallintoviranomaisen on suoritettava tehtävänsä moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti.

Hallintoviranomaisen on toimitettava komissiolle vuosittain 30. kesäkuuta mennessä täytäntöönpanokertomus kustakin toimenpideohjelmasta. Loppukertomus on toimitettava 31. maaliskuuta 2017 mennessä.

Hallintoviranomaisen tehtävänä on myös

  • varmistaa, että rahoitusta saavat toimet täyttävät toimenpideohjelman kriteerit
  • tarkastaa, että yhteisrahoitetut tuotteet ja palvelut tuotetaan tehokkaasti EU:n ja jäsenvaltioiden sääntöjen mukaisesti
  • tallentaa ja säilyttää kirjanpitoaineisto sekä varmistaa asianmukainen kirjausketju
  • varmistaa, että toimenpideohjelman toteuttaminen arvioidaan asianmukaisesti.

Lisätietoja

Hallintoviranomainen

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media