Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Řídící orgán

Řídící orgán je v rámci politiky soudržnosti pro období 2007-2013 odpovědný za efektivní řízení a provádění operačního programu.

Řídícím orgánem může být ministerstvo, regionální úřad, obecní úřad nebo jiný veřejný či soukromý subjekt, který jmenoval a schválil členský stát. Řídící orgány musí svou práci vykonávat v souladu s principy řádného finančního řízení.

Do 30. června každého roku musí řídící orgán Komisi předložit výroční zprávu o provádění operačního programu. Závěrečnou zprávu pak musí zaslat do 31. března 2017.

Mezi další úkoly řídícího orgánu patří:

  • zajistit, aby činnosti, které byly vybrány pro financování, odpovídaly kritériím operačního programu
  • kontrolovat, zda jsou spolufinancované produkty a služby poskytovány efektivně podle pravidel EU i pravidel vnitrostátních
  • vést a ukládat účty a zajistit, aby existovala přesná auditní stopa (zpětná vysledovatelnost veškerých rozhodovacích procesů a kontrolních činností)
  • zajistit správné vyhodnocení operačního programu

Další podrobnosti

Řídící orgán

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média