Navigation path

Additional tools

A till Ö

Lissaboninriktning

Under programperioden 2007-2013 är sammanhållningspolitikens program inriktade på vissa av målen i EU:s Lissabonstrategi för tillväxt och jobb. Denna Lissaboninriktning innebär att man öronmärker pengar för investeringar som direkt ska stärka konkurrenskraften och skapa fler jobb. Det gäller forskning, innovation, kompetensutveckling, företagstjänster samt större infrastruktur- och energiprojekt.

EU-kommissionen och medlemsländerna ska se till att 60 procent av medlemsländernas utgifter för konvergensmålet och 75 procent av utgifterna för målet regional konkurrenskraft och sysselsättning ska inriktas på sådana prioriteringar.

Det är inget rättsligt bindande krav för medlemsländerna att sammanhållningspolitikens program ska ha Lissaboninriktning. För de länder som blev medlemmar i maj 2004 och i januari 2007 är det helt frivilligt. Ändå har alla länder intagit samma hållningssätt. Varje år ska länderna rapportera hur de har använt sammanhållningspolitikens program till stöd för tillväxt, jobb och konkurrenskraft.

Läs mer

Resultat för Lissabonstrategin genom EU:s sammanhållningspolitik English Deutsch español français italiano

EU regionalpolitik: Håll dig informerad