Navigation path

Additional tools

od A po Z

Zohľadnenie cieľov lisabonskej stratégie

Programy európskej politiky súdržnosti sa počas programového obdobia 2007 - 2013 zameriavajú na niektoré ciele lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Ide napríklad o vyčlenenie prostriedkov na investície, ktoré priamo podporujú konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest, t. j. investície do výskumu a inovácií, zvýšenia vedomostnej úrovne, podnikových služieb, veľkých európskych infraštruktúr a efektívnejšieho využívania energie.

Komisia a členské štáty zabezpečia, aby sa 60 % výdavkov členských štátov v rámci cieľa Konvergencia zameriavalo na tieto priority (v prípade cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť ide až o 75 %).

Aj keď zohľadnenie cieľov lisabonskej stratégie v programoch politiky súdržnosti nie je pre členské štáty právne záväzné (pre členské štáty, ktoré do EÚ vstúpili v máji 2004 a v januári 2007 je dokonca striktne dobrovoľné), všetky krajiny prijali tento záväzok na dobrovoľnej báze. Členské štáty musia každoročne informovať EÚ o tom, ako využili programy politiky súdržnosti na podporu hospodárskeho rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti.

Viac informácií

Uskutočňovanie lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť prostredníctvom politiky súdržnosti English Deutsch español français italiano

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá