Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Realizarea obiectivelor de la Lisabona

În perioada de programare 2007-2013, programele care sprijnă politica de coeziune a UE vizează anumite obiective înscrise în Strategia de la Lisabona pentru creştere şi locuri de muncă. Acest lucru presupune alocarea de fonduri pentru investiţii menite să consolideze competitivitatea şi să faciliteze crearea de locuri de muncă în anumite domenii prioritare: cercetare şi inovare, dezvoltarea competenţelor, furnizarea de servicii pentru întreprinderi, gestionarea infrastructurilor europene majore şi ameliorarea eficienţei energetice.

Comisia Europeană şi statele membre se vor asigura că 60% din cheltuielile tuturor statelor membre pentru obiectivul convergenţă şi 75% din cheltuielile pentru obiectivul competitivitate regională şi locuri de muncă sunt consacrate acestor priorităţi.

Realizarea obiectivelor de la Lisabona în cadrul programelor care sprijină politica de coeziune nu este o cerinţă obligatorie pentru toate statele membre. În cazul ţărilor care au aderat la UE în mai 2004 şi în ianuarie 2007, acest aspect este strict voluntar. Cu toate acestea, toate ţările au adoptat aceeaşi abordare pe bază voluntară. Statele membre au obligaţia de a declara, în fiecare an, cum au utilizat programele privind politica de coeziune pentru a sprijini creşterea, crearea de locuri de muncă şi competitivitatea.

Mai multe detalii

Punerea în aplicare a Strategiei de la Lisabona privind creşterea economică şi crearea de locuri de muncă cu ajutorul politicii de coeziune English Deutsch español français italiano

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale