Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Afstemming op de Lissabonstrategie

In de programmeringsperiode 2007-13 zijn de programma's van het EU-cohesiebeleid afgestemd op bepaalde doelstellingen van de Lissabonstrategie voor groei en banen van de EU. Deze zogenaamde targeting houdt in dat er geld wordt gereserveerd voor investeringen die direct nuttig zijn voor het concurrentievermogen en de werkgelegenheid, zoals investeringen in onderzoek en innovatie, vaardigheden, dienstverlening aan bedrijven, grote Europese infrastructuurvoorzieningen en verbetering van de energie-efficiëntie.

De Commissie en de EU-landen zien erop toe dat 60% van de uitgaven van alle EU-landen voor het realiseren van de convergentiedoelstelling en 75% van de uitgaven voor het realiseren van de doelstelling "regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" op deze prioriteiten worden afgestemd.

De afstemming van de programma's in het kader van het cohesiebeleid op de Lissabonstrategie is niet voor alle EU-landen een bindende eis. Voor de landen die in mei 2004 en januari 2007 lid van de EU zijn geworden, gebeurt dit op strikt vrijwillige basis. Desondanks hebben alle landen gekozen voor dezelfde aanpak. De EU-landen moeten elk jaar verslag uitbrengen over de wijze waarop zij de programma's van het cohesiebeleid hebben gebruikt voor het stimuleren van groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen.

Meer details

Resultaat voor de Lissabonstrategie voor groei en banen dankzij het Cohesiebeleid English Deutsch español français italiano

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte