Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Lisabonos strategijos tikslai

2007-2013 m. programavimo laikotarpiu Europos sanglaudos politikos programomis bus siekiama tam tikrų tikslų, apibrėžtų ES Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijoje. Siekiant tų tikslų skiriama lėšų investicijoms, kuriomis tiesiogiai skatinamas konkurencingumas ir darbo vietų kūrimas. Investuojama į mokslinius tyrimus ir inovacijas, įgūdžių tobulinimą, verslo paslaugas, svarbiausią Europos infrastruktūrą ir efektyvesnio energijos vartojimo priemones.

Komisija ir valstybės narės užtikrins, kad 60 % visų valstybių narių išlaidų konvergencijos tikslui ir 75 % išlaidų regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslui būtų nukreipta siekti šių prioritetų.

Ne visos valstybės narės teisiškai įpareigotos sanglaudos programomis siekti Lisabonos strategijos tikslų. 2004 m. gegužę ir 2007 m. sausį į ES įstojusios valstybės narės tai daryti gali tik savanoriškai, bet visos šalys savo noru pasirinko vienodą kelią. Valstybės narės kasmet turi pranešti, kaip sanglaudos politikos programomis rėmė ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir konkurencingumo didinimą.

Išsamiau

Lisabonos strategijos, skirtos ekonomikos augimui skatinti ir darbo vietoms kurti, panaudojant ES sanglaudos politikos priemones, įgyvendinimas English Deutsch español français italiano

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos