Navigation path

Additional tools

Sanasto

Toimien kohdentaminen Lissabonin tavoitteisiin

Euroopan koheesiopolitiikkaa koskevissa ohjelmakauden 2007-2013 ohjelmissa toimet on kohdennettu tiettyihin ensisijaisiin tavoitteisiin, jotka sisältyvät EU:n kasvua ja työllisyyttä koskevaan Lissabonin strategiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmien määrärahoja on varattu investointeihin, joilla vahvistetaan suoraan kilpailukykyä ja luodaan työpaikkoja eri aloilla. Näitä aloja ovat tutkimus ja innovointi, osaaminen, yrityspalvelut, suuret eurooppalaiset infrastruktuurit ja energiatehokkuus.

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että näiden ensisijaisten tavoitteiden saavuttamiseen on osoitettu 60 prosenttia kaikkien jäsenvaltioiden lähentymistavoitemenoista ja 75 prosenttia alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen menoista.

Laillisesti sitova velvoite kohdentaa koheesiopolitiikan toimia Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseen ei koske kaikkia jäsenvaltioita. EU:hun toukokuussa 2004 ja tammikuussa 2007 liittyneitä maita ei velvoiteta osallistumaan kohdentamiseen, mutta ne ovat kaikki kuitenkin päättäneet osallistua siihen vapaaehtoisesti. Jäsenvaltioiden on raportoitava vuosittain, kuinka ne ovat edistäneet kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä koheesiopolitiikan ohjelmilla.

Lisätietoja

Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian toteutus EU:n koheesiopolitiikan kautta English Deutsch español français italiano

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media