Navigation path

Additional tools

A–Y

Suunatus Lissaboni eesmärkidele

Programmiperioodil 2007-2013 on Euroopa ühtekuuluvuspoliitika programmid keskendunud teatavatele majanduskasvu ning tööhõivet käsitlevas Lissaboni strateegias välja toodud eesmärkidele. See tähendab vahendite eraldamist investeeringuteks, mis otseselt edendavad konkurentsivõimet ning töökohtade loomist - need on investeeringud teadusuuringutesse ja innovatsiooni, oskuste arendamisse, äriteenustesse, suurtesse Euroopa infrastruktuuriprojektidesse ja energiatõhususe suurendamisse.

Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 60 % kõigi liikmesriikide kulutustest lähenemiseesmärgi raames ning 75 % kulutustest piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi raames on suunatud asjaomastele prioriteetidele.

Tegevuse suunatus Lissaboni eesmärkidele ei ole ühtekuuluvuspoliitika programmide raames õiguslikult siduv nõue kõigi liikmesriikide puhul. 2004. aasta mais ja 2007. aasta jaanuaris ELiga ühinenud liikmesriikide puhul on see vabatahtlik, kuid kõik liikmesriigid on vabatahtlikult võtnud vastu sama lähenemisviisi. Liikmesriigid peavad igal aastal esitama aruande selle kohta, kuidas nad on kasutanud ühtekuuluvuspoliitika programme majanduskasvu ja konkurentsivõime suurendamise ja töökohtade loomise toetuseks.

Lisateave

Majanduskasvu ning tööhõivet käsitleva Lissaboni strateegia rakendamine ELi ühtekuuluvuspoliitika kaudu English Deutsch español français italiano

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis