Navigation path

Additional tools

A til Å

Fokusering på Lissabonmål

For programmeringsperioden 2007-2013 har EU's samhørighedsprogrammer fokuseret på en række af målene i EU's Lissabonstrategi for vækst og beskæftigelse. Man har nemlig øremærket midler til investeringer, som direkte øger konkurrenceevnen og jobskabelsen - inden for forskning og innovation, kompetencer, forretningsservice, større infrastrukturprojekter i EU og energieffektivitet.

Kommissionen og medlemslandene vil sørge for, at 60 % af de midler, landene bruger på konvergensmålet, og 75 % af midlerne til målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse bruges på de prioriterede indsatsområder.

Det er ikke noget juridisk bindende krav for alle EU-landene at integrere Lissabonmålene i samhørighedsprogrammerne. For de lande, der kom med i EU i maj 2004 og januar 2007, er det fuldstændig frivilligt. Alle landene har dog frivilligt valgt samme fremgangsmåde. Medlemslandene skal hvert år gøre status over, hvad de har gjort for at øge væksten, jobskabelsen og konkurrenceevnen ved hjælp af samhørighedsprogrammerne.

Læs mere

Gennemførelse af Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse ved hjælp af EU's samhørighedspolitik English Deutsch español français italiano

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!