Navigation path

Additional tools

A till Ö

Lissabonstrategin

EU:s stats- och regeringschefer antog Lissabonstrategin vid Europeiska rådets möte i Lissabon i mars 2000. Den är en handlings- och utvecklingsplan för att skapa ekonomisk tillväxt och fler jobb i EU. De åtgärder som föreslås omfattar en rad områden och ska stödja kunskap och innovation. De ska göra EU till ett attraktivt område för investeringar och arbete, vilket ska leda till fler och bättre jobb.

Efter en halvtidsöversyn fick Lissabonstrategin en nystart 2005. I nära samarbete med EU-kommissionen genomför medlemsländerna reformer som bygger på gemensamma riktlinjer och nationella reformprogram.

För programperioden 2007-2013 har kopplingen mellan Lissabonstrategin och sammanhållningspolitiken stärkts. Sammanhållnings- och strukturfonderna prioriterar verksamhet som bidrar till Lissabonstrategins sysselsättnings- och tillväxtmål.

Läs mer

Lissabonstrategin för tillväxt och jobb English Deutsch español français italiano

EU regionalpolitik: Håll dig informerad