Navigation path

Additional tools

od A po Z

Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť

Lisabonská stratégia je akčným a rozvojovým plánom EÚ v oblasti zamestnanosti a hospodárskeho rastu. Európski lídri ju odsúhlasili v marci 2000 na samite Európskej rady v Lisabone. Politické opatrenia, ktoré boli navrhnuté v rámci tejto stratégie, sa týkajú celého radu národných a európskych politík a zameriavajú sa na podporu znalostnej a inovatívnej spoločnosti, zatraktívnenie Európy ako miesta, kde sa sa oplatí investovať a pracovať, a na tvorbu nových a kvalitnejších pracovných miest.

Lisabonská stratégia dostala nový impulz po revízii v roku 2005. Členské štáty podnikli v úzkej spolupráci s Komisiou reformy, ktoré sa zakladajú na kolektívne dohodnutých politických usmerneniach a na národných programoch reforiem.

Spojenie medzi lisabonskou stratégiou a politikou súdržnosti sa na programové obdobie 2007 - 2013 upevnilo a v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sa navýšili prostriedky na prioritné aktivity, ktoré prispievajú na dosiahnutie cieľov lisabonskej stratégie.

Viac informácií

Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť English Deutsch español français italiano

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá