Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Lissabonstrategie

De Lissabonstrategie is een actie- en ontwikkelingsplan voor werkgelegenheid en groei in de EU dat de staatshoofden en regeringsleiders op de Europese Raad van maart 2000 in Lissabon hebben vastgesteld. Beleidsmaatregelen in het kader van de Lissabonstrategie hebben betrekking op tal van nationale en EU-initiatieven die kennis en innovatie moeten bevorderen, Europa aantrekkelijk moeten maken als plaats om te investeren en werken, en meer en betere werkgelenheid moeten opleveren.

De Lissabonstrategie werd na een tussentijdse evaluatie in 2005 nieuw leven ingeblazen. Op basis van nauwe samenwerking met de Commissie hebben de lidstaten hervormingen doorgevoerd die gebaseerd zijn op gezamenlijk afgesproken beleidsrichtsnoeren en nationale hervormingsprogramma's.

In de programmeringsperiode 2007-13 zullen de Lissabonstrategie en het het cohesiebeleid nauwer met elkaar verweven raken, aangezien er meer geld uit de Structuurfondsen en het Cohesiefonds zal worden gebruikt voor prioritaire activiteiten de doelstellingen van de Lissabonstrategie voor groei en banen moeten helpen realiseren.

Meer details

Lissabonstrategie voor groei en banen English Deutsch español français italiano

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte