Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Lisabonos strategija

Lisabonos strategiją per Europos Vadovų Tarybos susitikimą Lisabonoje 2000 m. kovą priėmė valstybių ir vyriausybių vadovai. Tai veiksmų ir plėtros planas, kaip ES siekti ekonomikos augimo ir daugiau darbo vietų. Lisabonos strategijoje numatytos įvairiausių valstybių narių ir ES politikos sričių priemonės, kuriomis siekiama remti žinių kaupimą ir sklaidą bei inovacijas, padaryti Europą patrauklesnę investicijoms ir darbui, sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų.

Lisabonos strategija buvo atnaujinta 2005 m., po laikotarpio vidurio apžvalgos. Glaudžiai bendradarbiaudamos su Komisija valstybės narės vykdė reformas, vadovaudamosi bendrai nustatytomis politinėmis gairėmis ir nacionalinėmis reformų programomis.

2007-2013 m. programavimo laikotarpiu Lisabonos strategijos ir sanglaudos politikos ryšys buvo sustiprintas, iš struktūrinių ir Sanglaudos fondų skirta daugiau lėšų prioritetinei veiklai, kuria padedama siekti Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos tikslų.

Išsamiau

Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategija English Deutsch español français italiano

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos