Navigation path

Additional tools

Sanasto

Lissabonin strategia

Lissabonin strategia on työllisyyttä ja talouskasvua edistävä EU:n toiminta- ja kehittämissuunnitelma, kuten EU-maiden johtajat sen määrittelivät Lissabonissa maaliskuussa 2000 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Lissabonin strategia sisältää useisiin jäsenvaltioiden ja EU:n politiikan aloihin liittyviä toimenpide-ehdotuksia, joiden tarkoituksena on tukea osaamista ja innovointia, lisätä Euroopan houkuttelevuutta investointikohteena ja työskentelypaikkana sekä luoda enemmän ja parempia työpaikkoja.

Lissabonin strategia käynnistettiin uudelleen vuoden 2005 väliarvioinnin jälkeen. Jäsenvaltiot ovat tehneet tiiviissä yhteistyössä komission kanssa uudistuksia, jotka perustuvat yhteisesti hyväksyttyihin poliittisiin suuntaviivoihin ja kansallisiin uudistusohjelmiin.

Ohjelmakaudella 2007-2013 on tiivistetty Lissabonin strategian ja koheesiopolitiikan yhteyttä niin, että rakenne- ja koheesiovaroista myönnetään nyt aiempaa enemmän rahoitusta toimenpiteisiin, joilla edistetään Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamista.

Lisätietoja

Kasvua ja työllisyyttä edistävä Lissabonin strategia English Deutsch español français italiano

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media