Navigation path

Additional tools

A–Y

Lissaboni strateegia

Riigipeade ja valitsusjuhtide poolt 2000. aasta märtsis Lissabonis toimunud Euroopa tippkohtumisel koostatud Lissaboni strateegia on tegevus- ja arengukava töökohtade loomise ja majanduskasvu edendamiseks ELis. Lissaboni strateegia raames esitatud poliitikameetmed hõlmavad suurt hulka riiklikke ja ELi poliitikavaldkondi ning nende eesmärk on toetada teadmisi ja innovatsiooni, muuta Euroopa investorite ja töötajate jaoks atraktiivsemaks ning luua rohkem ja paremaid töökohti.

Lissaboni strateegia taaskäivitati 2005. aastal pärast selle vahekokkuvõtet. Tihedas partnerluses komisjoniga on liikmesriigid teostanud reforme, mis põhinevad ühiselt kokku lepitud poliitikasuunistel ning riiklikel reformikavadel.

Programmiperioodil 2007-2013 on tugevdatud sidet Lissaboni strateegia ja ühtekuuluvuspoliitika vahel. Struktuurifondide ja Ütekuuluvusfondi raames eraldatakse rohkem vahendeid prioriteetsetele tegevusvaldkondadele, mis aitavad kaasa majanduskasvu ning tööhõivet käsitleva Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamisele.

Lisateave

Majanduskasvu ning tööhõivet käsitlev Lissaboni strateegia English Deutsch español français italiano

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis