Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Lisabonská strategie

Lisabonská strategie byla stanovena vedoucími představiteli členských států během setkání Evropské rady v březnu 2000 v Lisabonu. Jedná se o plán rozvoje zaměstnanosti a zvyšování hospodářského růstu v EU. Opatření navržená v rámci Lisabonské strategie zahrnují řadu vnitrostátních politik i politik EU, které se zaměřují na podporu znalostí a inovací, vytváření pracovních míst ve vyšším počtu i kvalitě a na to, aby Evropa byla atraktivnějším místem pro investice a pracovní příležitosti.

Po střednědobém hodnocení v roce 2005 byla Lisabonská strategie oživena. Na základě úzké spolupráce s Komisí uskutečňují členské státy reformy, jež vycházejí ze společných zásad politiky a také vnitrostátních programů reforem.

Pro programové období 2007-2013 byl vztah mezi Lisabonskou strategií a politikou soudržnosti posílen zvyšováním výdajů. Ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti se uvolňuje větší objem finančních prostředků používaných na činnosti, které přispívají k dosahování cílů Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost.

Další podrobnosti

Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost English Deutsch español français italiano

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média