Navigation path

Additional tools

od A po Z

JESSICA

JESSICA (Spoločná európska podpora pre udržateľné investície v mestských oblastiach) je iniciatíva Európskej komisie, ktorá vznikla v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) a Rozvojovou bankou Rady Európy (CEB).

Cieľom tejto iniciatívy je podpora udržateľných investícií do európskych mestských častí a podpora vyššieho rastu a zamestnanosti. JESSICA umožňuje riadiacim orgánom v členských štátoch, aby investovali časť regionálnych prostriedkov EÚ pridelených na obdobie 2007 - 2013 do fondov mestského rozvoja.

Financovanie týchto fondov môže mať formu obnoviteľných úverov, záruk alebo vlastného kapitálu, ktoré by sa mohli využiť pri realizácii rôznych projektov mestskej obnovy. V praxi by sa peniaze z tohto nástroja mohli využiť na stimuláciu investícií do mestskej infraštruktúry, opätovný rozvoj opustených priemyselných lokalít, podporu efektívneho využívania energie a financovanie projektov sociálneho bývania.

V rámci politiky súdržnosti 2007 - 2013 fungujú ďalšie tri podobné nástroje - JASPERS (Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch), JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky) a JASMINE (Spoločná akcia na podporu mikrofinančných inštitúcií v Európe).

Viac informácií

JESSICA

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá