Navigation path

Additional tools

De la A la Z

JESSICA

JESSICA este acronimul pentru "Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas" (asistenţă comunitară comună pentru investiţii durabile în zonele urbane). Este o iniţiativă a Comisiei Europene, în colaborare cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Consiliul Băncii Europene de Dezvoltare.

Obiectivul JESSICA este de a promova investiţiile durabile în zonele urbane din UE, precum şi creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. JESSICA permite autorităţilor de gestionare din statele membre să investească o parte din finanţarea disponibilă pentru politica regională pentru perioada 2007-2013 în fonduri de dezvoltare urbană.

Finanţarea disponibilă prin fondurile de dezvoltare urbană poate fi de mai multe feluri: împrumuturi, garanţii sau capital care ar putea fi investite în diverse proiecte de renovare urbană. Finanţarea furnizată poate fi utilizată pentru a promova investiţiile în infrastructura urbană, pentru a contribui la reabilitarea terenurilor industriale dezafectate, pentru a promova eficienţa energetică şi pentru a finanţa proiecte de locuinţe sociale.

Pentru politica de coeziune pentru perioada 2007-2013, au fost create trei alte instrumente similare: JASPERS - "Joint Assistance to Support Projects in the European Regions" (asistenţă comună pentru susţinerea proiectelor în regiunile europene), JEREMIE - "Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas" (asistenţă comunitară comună pentru investiţii durabile în zonele urbane) şi JASMINE - "Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe" (acţiune comună în sprijinul instituţiilor de microfinanţare din Europa).

Mai multe detalii

JESSICA

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale