Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

JESSICA

JESSICA (angl. "Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas" - Bendra Europos parama tvarioms investicijoms į miestų vietoves) - tai Europos Komisijos iniciatyva, sukurta bendradarbiaujant su Europos investicijų banku ir Europos tarybos plėtros banku.

JESSICA skirta skatinti tvarias investicijas į Europos miestų vietoves ir ekonomikos augimą bei darbo vietų kūrimą. JESSICA suteikia valdymo institucijoms valstybėse narėse galimybę investuoti tam tikrą 2007-2013 m. iš ES regioninių fondų joms skirtų lėšų dalį į miesto plėtros fondus (MPF).

MPF lėšos gali būti skiriamos daugkartinio skolinimo fondams formuoti, garantijoms ir kapitalui, kuris galėtų būti investuojamas į įvairius miestų renovacijos projektus. Vietoje JESSICA lėšos gali būti naudojamos investicijoms į miestų infrastruktūrą skatinti, padėti rekonstruoti buvusius pramoninius rajonus, skatinti efektyviai vartoti energiją ir finansuoti socialinio būsto projektus.

Yra sukurtos dar trys panašios 2007-2013 m. ES sanglaudos politikos finansinės priemonės: JASPERS (angl. "Joint Assistance to Support Projects in the European Regions" - Bendra parama projektams Europos regionuose remti), JEREMIE (angl. "Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises" - Bendri Europos ištekliai labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms) ir JASMINE (angl. "Joint Action to Supply Micro-finance Institutions in Europe" - Bendras veiksmų planas mikrofinansų institucijoms Europoje).

Išsamiau

JESSICA

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos