Navigation path

Additional tools

A–Y

JESSICA

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) on Euroopa ühine toetus linnapiirkondade jätkusuutlikele investeeringutele. See on Euroopa Komisjoni algatus, mis on töötatud välja koostöös Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Nõukogu Arengupangaga.

Algatuse JESSICA eesmärk on toetada jätkusuutlikke investeeringuid Euroopa linnapiirkondades ning edendada majanduskasvu ning töökohtade loomist. JESSICA võimaldab liikmesriikide korraldusasutustel investeerida osa neile ajavahemikuks 2007-2013 eraldatud piirkondlikest vahenditest linnaarendusfondidesse.

Rahastamine linnaarendusfondidest võib toimuda laenude, tagatiste ja aktsiate näol, mida võib investeerida erinevatesse linnauuendusprojektidesse. JESSICA vahendeid võib kasutada investeeringute suurendamiseks linnade infrastruktuuri, endiste tööstuspiirkondade taasarendamiseks, energiatõhususe ja sotsiaalelamuprojektide edendamiseks.

Ajavahemiku 2007-2013 ühtekuuluvuspoliitika raames loodi veel kolm sarnast rahastamisvahendit: JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in the European Regions) - ühine vahend projektide toetuseks Euroopa piirkondades, JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) - Euroopa ühisressursid mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ja JASMINE (Joint Action to Supply Micro-finance Institutions in Europe) - ühisalgatus Euroopa väikerahastamisasutuste toetamiseks.

Lisateave

JESSICA

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis