Navigation path

Additional tools

A til Å

Jessicainitiativet

Jessicainitiativet (fælles europæisk støtte til bæredygtige investeringer i byområder) er et initiativ, Kommissionen har udviklet sammen med Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Europarådets Udviklingsbank (CEB).

Målet er at opnå flere bæredygtige investeringer i Europas byområder, øge væksten og få flere i arbejde. Initiativet gør det muligt for forvaltningsmyndigheder i medlemslandene at investere en del af regionalstøtten fra EU for 2007-2013 i byudviklingsfonde.

Støtten kan have form af lån, garantier og egenkapital, der kan genbruges og investeres i forskellige byfornyelsesprojekter. Konkret kan støtten bruges til at øge investeringerne i byinfrastruktur, genetablere forladte industrigrunde, forbedre energieffektiviteten og finansiere sociale boligprojekter.

Det er et af fire støtteinstrumenter under samhørighedspolitikken for 2007-2013. De tre andre er initiativerne Jaspers (fælles assistance til projekter i de europæiske regioner), Jeremie (fælleseuropæiske midler til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder) og Jasmine (fælles aktion om støtte til mikrofinansieringsinstitutioner i Europa).

Læs mere

Jessicainitiativet

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!