Navigation path

Additional tools

Od A do Z

JESSICA

JESSICA (Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí) je iniciativou Evropské komise, která byla vytvořena ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) a Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB).

Jejím cílem je podporovat investice do městských oblastí a zvyšovat tak růst a zaměstnanost v Evropě. Řídící orgány v členských státech mohou díky této iniciativě využít určitou část prostředků přidělených ze strukturálních fondů pro období 2007-2013 k investicím do fondů rozvoje měst (FRM).

Finanční prostředky z FRM mohou mít formu recyklovatelných půjček, záruk či vlastního kapitálu, které lze investovat do řady projektů na obnovu měst. Mohou být třeba použity na podporu investic do městské infrastruktury, k obnově opuštěných a chátrajících průmyslových pozemků či objektů, podpoře energetické účinnosti nebo k financování sociální bytové výstavby.

V rámci politiky soudržnosti pro období 2007-2013 jsou k dispozici další tři podobné finanční balíčky. Jedná se o JASPERS (Společnou pomoc při podpoře projektů v evropských regionech), JEREMIE (Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky) a JASMINE (Společnou akci na podporu mikrofinančních institucí v Evropě).

Další podrobnosti

JESSICA

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média