Navigation path

Additional tools

A till Ö

Jeremie

Jeremie står för "gemensamma europeiska resurser för mikroföretag till medelstora företag". EU-kommissionen, Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden har gemensamt inrättat detta finansieringsinstrument för att förbättra tillgången till finansiering för mikro- och småföretag i EU:s regioner.

Målet är att slussa ett visst belopp från regionalfonderna till finansiering av riskkapital för att stimulera innovativ verksamhet och för att hjälpa företag att växa. Jeremie erbjuder också rådgivning till företagare för att hjälpa dem hitta dessa nya finansieringsformer. Det ska ge fler nya företag och samarbetsprojekt i EU:s regioner.

Jeremies verksamhet ska bidra till EU:s tillväxt- och jobbstrategi, som ska göra EU:s ekonomi mer dynamisk och konkurrenskraftig.

Det finns tre liknande instrument inom sammanhållningspolitiken för 2007-2013, nämligen Jaspers, Jessica och Jasmine.

Läs mer

Jeremie

EU regionalpolitik: Håll dig informerad