Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

JEREMIE

JEREMIE je angleška kratica za "skupna evropska sredstva za mikro-, mala in srednje velika podjetja". Finančni instrument, ki ga je vzpostavila Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko in Evropskim investicijskim skladom, omogoča mikro-, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) v evropskih regijah lažji dostop do financiranja.

Regionalni skladi določen znesek sredstev namenjajo financiranju tveganega kapitala, ki spodbuja inovativne dejavnosti in rast podjetij. JEREMIE zagotavlja strokovno svetovanje in tako podjetnikom pomaga pridobiti ta nova sredstva. Tako naj bi se v vseh regijah EU povečalo število novih podjetij in novih projektov.

Dejavnosti pobude JEREMIE so povezane s cilji gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest za dinamično in konkurenčno evropsko gospodarstvo.

V okviru kohezijske politike za obdobje 2007-2013 delujejo še trije podobni finančni instrumenti: JASPERS (skupna pomoč pri pripravi projektov v evropskih regijah), JESSICA (skupna evropska podpora za trajnostne naložbe v mestna območja) in JASMINE (skupni ukrep v podporo mikrofinančnim institucijam v Evropi).

Vas zanima več?

JEREMIE

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji